مدیران شرکت


مهندس مرتضی علیدوست

مهندس مرتضی علیدوست

عضو هئیت مدیره
مهندس ابراهیم عیسایی

مهندس ابراهیم عیسایی

عضو هئیت مدیره
مهندس حمیدرضا علیدوست

مهندس حمیدرضا علیدوست

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

معرفی مدیران شرکت آموت سپهر


مهندس حمیدرضا علیدوست

  مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

  مهندس صنایع (تولید صنعتی) از دانشگاه امیركبیر تهران ، مدیر عامل و  ئیس هیئت مدیـره شركت آموت سپهـر از سال ۱۳۸۱ تا کنـون، بیش از 26 سـال تجـربه در زمینه های نصب و راه اندازی كارخانجات صنعتی اعم از برنامه ریزی و كنترل، مطالعات و ارائه طرحهای توجیهی ایجاد صنایع، اجرا و مدیریت طرحهای ایجاد شده، مطالعات و تحقیقات مربوط به امور بهره برداری و برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی راه آهن.

  سوابق تجربی
 •  مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت صنعتی آموت سهراز سال 1381 تا کنون
 • مدیر كارخانه شركت فراكلون (سهامی خاص) از مطالعات امكانسنجی، احداث، انتقال دانش فنی، نصب و راه اندازی تا تولید انبوه. (به مدت سه سال و نیم)
 • مدیر برنامه ریزی و كنترل پروژه فاز ۳ نصب و راه اندازی طرح تولید آلومینای جاجرم.(به مدت ۲ سال)
 • معاونت گـروه مطالعات اقتصـادی مركز تحقیقـات و روابط بین الملل راه آهن جمهـوری اسلامی ایـران و فعالیت در بخشهـای بهره برداری و كنترل پروژه این مركز تحقیقات، و مسئول گروه برنامه ریزی شركت رجاء. (به مدت ۳ سال)
 • كارشناس واحد طرح و برنامه سازمان جهاد خودكفایی سپاه. انجام پروژه های متعدد در زمینه های صنعتی و حمل و نقل. (عضو تیم پروژه)

مهندس ابراهیم عیسایی

  عضو هیئت مدیره

  فوق لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیر کبیر، عضو هئیت مدیره شركت آموت سپهر با بیش از 26 سال تجربه

  سوابق تجربی
 • عضو هیئت مدیره و  مدیر مهندسی شرکت صنعتی آموت سپهر (از سال ۱۳۸۶ تا کنون)
 • مدیر فروش و پروژه های ریلی در شرکت دیزل سنگین ایران (دسا) (به مدت سه سال)
 • مدیر مهندسی و نماینده مدیریت در شرکت رانش موتور وابسته به شرك مرتب (چهار سال)
 • مدیر پروژه صندلی خودرو در شركت صبا بم (دوسال)
 • معاون مدیر كل پژوهش در شرکت قطار های مسافری رجا (یک سال)
 • كارشناس پروژه زره در دانشگاه امام حسین (ع) (دوسال)
 • کارشناس مرکز تحقیقات راه آهن (چهار سال)
 • کارشناس شرکت بازو کار (یک سال)
 • مدیر پروژه یدک کش در شركت كشتی سازی كیش (دو سال)


مهندس مرتضی علیدوست

  عضو هیئت مدیره

  مهندس عمران از دانشگاه شهید باهنر کرمان، دارای مجوز رسمی محاسبات و همچنین نظارت از وزارت مسکن و شهرسازی

  سوابق تجربی

   

 • عضو هیئت مدیره شرکت آموت سپهر  از سال 1386
 • مدیر پروژه های ساختمانی و تاسیساتی از سال ۱۳۸۶ تا کنون با بیش از 11 سال تجربه در زمینه اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیساتی